Burn-out op het werk

Een probleem dat met rasse schreden toeneemt

Velen onder ons hebben er al eens mee te maken gehad -- soms zonder er ooit het juiste label op geplakt te hebben. Velen onder ons hebben er al eens mee te maken gehad. Burn-outs komen meer en meer voor en je merkt dat men zich daarvan bewust wordt.

Dat is belangrijk, want het burn-outsyndroom kan zich op verschillende manieren manifesteren. Misschien voldoe je nu al aan genoeg criteria om baat te hebben bij een gerichte aanpak.

Je eigen verhaal weer schrijven

In de psychologie spreekt men van burn-out wanneer je langdurig oververmoeid bent en je afgestompt voelt. Iedere dag lijkt wel je dagje niet. Het werk bezrogt je constant stress en thuis is het een sleur — of omgekeerd. Je voelt je niet langer de auteur in het verhaal van je eigen leven. Je zit gevangen.

Onze masseurs komen naar je toe met hun speciale stoelen om je te masseren. We stellen je eerst op je gemak en werken over de kleren heen. We gaan eerst ontspannen, om daarna je bloedsomloop weer te activeren en je blokkages aan te pakken. Ga naar onze pagina om meer te lezen over onze diensten.

Te veel stimuli

Burn-out wordt wel eens geässocieerd met vastgeroest zitten. Zich uitgeblust voelen. Maar dat klopt niet. Dat wijst eerder op een apart syndroom dat men rust-out noemt. Het onderscheid tussen de twee is belangrijk.

Rust-out heeft vooral met verveling te maken. Een gebrek aan stimuli of uitdagingen. Burn-out contrasteert daarmee en kenmerkt zich door een teveel aan stimuli. Je voelt je meer overweldigd en niet zozeer nutteloos.

Burn-out of rust-out?

Handig om weten

Burn-out kan het resultaat zijn van aanhoudende stress, maar is niet hetzelfde als "te veel stress". Gestresseerde mensen ervaren een teveel aan druk en verwachtingen. Maar doorgaans kan je je wel nog inbeelden dat 't weer beter wordt zodra je de lopende zaken aangepakt krijgt.

Wat burn-out wél is

Als je burned out bent heb je die positieve toekomstblik niet meer. Je voelt je leeg en gedemotiveerd en ziet niet in hoe hier op redelijke termijn verbetering in zou komen. Ook opvallend is dat je je er niet altijd bewust van zal zijn — in tegenstelling tot stress.

Stress-prestatiecurve

De stress-prestatiecurve is in dit verband interessant. Yerkes en Dodson deden er in het begin van de twintigste eeuw al onderzoek naar en een resem studies hebben ons inzicht intussen verder aangescherpt.

Er blijkt een optimaal stressniveau te zijn. Een gebrek aan stress leidt tot rust-out (sommigen zeggen bore-out) en een teveel tot burn-out. Wanneer we erin slagen om de gulden middenweg te bewandelen zijn we stukken efficiënter en productiever.

Verschil tussen stress en burn-out

Welke ervaringen mag je verwachten bij stress en welke doen eerder denken aan burn-out? We weten intussen dat stress gunstig kan zijn voor je welbevinden; Het mag alleen niet te veel worden. Waar ligt de grens? Dat varieert van persoon tot persoon.

Het volgende overzicht contrasteert stress- met burn-outsymptomen. De verschillen zijn soms eerder subtiel, maar wijzen in het ene geval op een aanhoudende stressituatie en in het andere geval op de uitwas daarvan, namelijk burn-out. De lijst kan je helpen om beter de vinger op de pols te leggen.

Overgeïnvesteerd ↔ Onverschillig

Gestresseerde personen ervaren teveel emotie bij projectgerelateerde tegenslagen en de tijdsdruk die daarmee gepaard gaat. Ze zijn overgeïnvesteerd. Mensen met burn-out zijn als gevolg van ons mentaal verdedigingsmechanisme dat stadium al gepasseerd. Ze staan inmiddels onverschillig tegenover het verdere verloop van hun projecten. Dit wordt soms verward met algemene desinteresse voor je job omdat je er niets te doen hebt (of er veel te weinig wordt uitgedaagd). Die laatste factoren wijzen eerder op rust-out.

Emotioneel ↔ Afgestompt

Stress treft emtionele en perfectionistische mensen het eerst. Dat komt omdat hun emotionele achtbaan kortere bochten neemt en feller tekeergaat dan gemiddeld. Die overdaad aan input creëert eerst een gevoel van benauwdheid en triggert op termijn een emotionele disconnect. Men voelt zich afgestompt omdat men door de bomen het bos niet meer kan zien. Dat wijst op burn-out. Afstomping staat in contrast met de verveling en frustratie die rust-out slachtoffers ervaren.

Weinig energie ↔ Weinig geconcentreerd

Gejaagd ↔ Uitzichtloos

Risico op angststoornis ↔ Risico op depressie

Fysieke tol ↔ Mentale tol

Stressniveau is risicofactor voor beide

Een totaal gebrek aan stimuli en uitdaging is natuurlijk niet wenselijk, wil je vermijden ten prooi te vallen aan frustratie en verveling. Men voelt zich dan immers niet betrokken en het risico op rust-out neemt toe.

Wat gezonde stress is dus niet alleen wenselijk, het is noodzakelijk om ons goed te kunnen voelen.

Gezonde stress

Naarmate we meer gestimuleerd worden zal je creatiever worden en alerter zijn. We kunnen makkelijker beslissingen nemen zijn effectiever in wat we doen.

Er is met andere woorden wel degelijk zoiets als een optimaal stressniveau. Wanneer we stress ervaren komen er stresshormonen vrij zoals adrenaline en cortisol.

Hersenen rijk aan zuurstof

In eerste instantie verhoogt dat je concentratievermogen en reactietijd. Je hart slaat sneller, je hersenen zijn rijk aan zuurstof. Wanneer we te gestresseerd geraken zal dat effect verstoord worden.

Vele kleintjes maken een…

Je moet een overdaad aan kleine beslissingen vellen en voelt je zenuwachtig worden. Keuzestress neemt toe. Je bent wat minder zeker van je stuk, kan je moeilijker concentreren. Hierdoor raak je sneller geïrriteerd. Je wordt rusteloos.

Als je deze situatie laat aanslepen wordt de kans groot dat je op een burn-out afstevent.

Externe factoren

Veel van de triggers voor burn-out zijn extern. Je hebt er weinig controle over. De omstandigheden op je werk zijn bijvoorbeeld nogal lastig om naar je hand te zetten.

In de mate van het mogelijke doe je er goed aan om grotere projecten in mijlpalen op te delen. Ga iedere dag voor haalbare doelen en ga stapsgewijs te werk.

Daarnaast kunnen sommigen er beter of langer tegen dan anderen. Niet iedereen is even vatbaar voor burnout.

Pefectionisten hebben een verhoogd risico

Perfectionistische en kritische karakters zijn het kwetbaarst -- samen met de go-getters en prestatiegerichte alpha-males. Te repetitief werk is ook een grote boosdoener.

Dikwijls zal je zien dat mensen met een burn-out niet zo gauw tevreden zijn van zichzelf of hun resultaten. Die email die zonet is binnengekomen brandt in je inbox en moét gelezen worden.

Massages kunnen burn-out voorkomen

In de meeste gevallen wordt burnout voorafgegaan door een verminderde immuniteit, frequente hoofdpijn, rugklachten en verkramping in de spieren. Men is vermoeid en ligt 's nachts dikwijls wakker.

Opeenstapeling van klachten voorkomen

Dat is de fase waarin onze stoelmassages bijzonder nuttig zijn. De fysieke ongemakken dragen namelijk bij aan de latere emotionele aspecten van aanhoudende stress.

We gaan deze te lijf en bieden tegelijk een moment van rust.

Bewaak je mentale weerstand

Je voorkomt daarmee dat je klachten chronisch worden. Je voorkomt ook dat de fysieke belasting de druppel zal zijn die je mentale weerstand breekt. Het geeft je tijd om alles eens op een rijtje te zetten.

Laat ons je batterijen opladen

De onderliggende oorzaak van je stress situatie zal je zelf moeten tackelen, maar je zal versteld staan hoeveel verschil wat sereniteit in je hoofd en zuurstof in je spieren kan maken. Vertrouw op ons om je batterijen weer op te laden!

Ligt je rol je wel?

Heb je wel eens het gevoel dat men verwacht dat je je gedraagt op een manier die je niet echt ligt? Moet je dikwijls buiten je comfortzone treden of buiten de lijntjes kleuren van je morele compas? Betrap je jezelf erop dat je je persoonlijke overtuigingen en idealen overboord moet gooien om je job goed te doen?

Dat soort stress blijft meestal onder de radar omdat we ze meestal onterecht aan onszelf wijten. Tegen je natuur ingaan, op welk vlak dan ook, vergt veel van je en zal je uiteindelijk emotioneel uitputten. Je zal niet de eerste zijn die op deze manier in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Copyright © 2005-2017 by Massage at Work   privacy   voorwaarden