Niet zomaar een massage

Studies bevestigen hun nut

Bewegingsvrijheid en stress

Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek rond massage en stoelmassage verricht. Een reeks studies hebben de effecten van stoelmasseren in kaart gebracht.

Zo registreerde een onderzoek uit The Journal of Alternative and Complementary Medicine1 een verbetering in bewegingsvrijheid van bijna 30% en een afname van stress en andere klachten van gemiddeld 25%. Ze hebben het onder andere over het nut van regelmatige sessies om musculoskeletale klachten aan te pakken. Werkstress en faalangst nemen af. Men heeft meer energie en kan zich beter concentreren.

EEG tests tonen ook aan dat men alerter wordt. De controlegroep had meer tijd nodig om ze op te lossen en maakte tweemaal zoveel fouten. Dat is een overtuigend resultaat. Een verbeterde bloedsomloop laat zich voelen in je concentratievermogen en je energiepeil. Ook worden fysieke ongemakken zoals RSI, rugpijn, geblokkeerde spieren en gewrichtspijnen effectief bestreden. Men meldt verbeteringen in de gemeten parameters van 25% tot wel 87%2,3.

Effecten van Stoelmassage

Procentuele verandering in gemeten parameters

Bestrijdt spanning en verhelpt RSI

Een andere onderzoeker aan de universiteit van Maastricht4 stelde in een derde studie dat stoelmassage instrumentaal kan zijn om SBA-klachten te bestrijden.

Ook stress- en spanningsklachten konden verholpen worden met onze stoelshiatsu. Concreet meet hij een afname van RSI (repetitive strain injury) met 63% en van het stressniveau met 67%. De ernst van alle klachten daalde gemiddeld met 52%.

Van Attekum benadrukt ook het belang van een ergonomische werkomgeving en voldoende lichaamsbeweging. Van de dertig geteste mensen gaven 29 aan door te willen gaan met stoelmassage.

Hogere pijngrens

Joel Katz concludeert in The Journal of Pain Research and Management5 dat zowel de pijnintensiteit als spanningsniveau significant afnamen als gevolg van stoelmassages (p<0.01). Het ziekenhuispersoneel waar dit onderzoek zich op toespitste voelde zich achteraf opgelucht en goedgezind.

Durak en Manion bekeken in een andere studie6 wat zowel kantoorwerkers als arbeiders konden verwachten van de behandelingen die we aanbieden. Zo deelden ze een grote groep universiteitsmedewerkers in naar aard en intensiteit van hun klachten. Naast het verhelpen van hun specifieke klachten had de studie tot doel om werkgerelateerde lichamelijke ongemakken, arbeidsongevallen en ziektedagen te meten en te beperken.

Referenties

Geraadpleegde studies en publicaties
  • 1 The Effect of a Corporate Chair Massage Program on Musculoskeletal Discomfort and Joint Range of Motion in Office Workers; Polona Kršmanc Šiško, Mateja Videmšek, and Damir Karpljuk. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. July 2011.
  • 2 University of Miami, School of Medicine; Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves
  • 3 Joy Fang; 2002
  • 4 Universiteit Maastricht; Ton van Attekum, bedrijfsarts rsi-kenniscentrum
  • 5 Joel Katz (phD), Adarose Ardiel Wowk (BscPsych), Dianne Culp, Heather Wakeling (BA); Journal of Pain Research and Management
  • 6 Chair Massage and the Management of Different Levels of Pain in Industrial and Administrative Workers; Eric Durak, Katie Manion
Copyright © 2005-2017 by Massage at Work   privacy   voorwaarden