Waarom stoelmassage?

We zijn de ideale match voor elk bedrijf en event

Heropladen is nodig en nuttig

We lopen er almaar gejaagder bij en besteden daardoor minder aandacht aan onszelf. Meer en meer publicaties benadrukken dat onze boog niet te lang gespannen mag staan. Er is te weinig aandacht voor lichaam en geest en we voelen zelf ook wel dat dit niet zonder gevolgen kan blijven.

Massage at Work zorgt voor de nodige momenten van rust en heropladen. Stoelmassages werken ontspannend en activerend in een omgeving waar zittend en repetitief werk hoogtij viert. We gaan spanning en stress te lijf en voorkomen burnout en chronische klachten.

Bewezen resultaten

Onze masseurs maken gebruik van een beproefde massagetechniek die eerst ontspannend en dan activerend werkt. Talloze studies hebben de effecten van deze technieken onder de loep genomen. Telkens werd een duidelijke verbetering vastgesteld in de geteste parameters. Deze parameters varieren van studie tot studie. We verwijzen graag naar onze pagina.

Breed inzetbaar

Onze teams worden om allerlei redenen ingeschakeld. We bieden dan ook een toegankelijke, flexibele dienst die op korte termijn geboekt kan worden. Naast de vele bedrijfsmassages die we doen worden we ook vaak ingeschakeld op beurzen, congressen, festivals en feestjes.

Of we nu dienst doen als incentive, publiekstrekker of relatiegeschenk, we stellen ons altijd zo flexibel mogelijk op. Ze vormen weekends of nachtwerk geen probleem en proberen we voor late wijzigingen steeds oplossingen te vinden.

Voorkomt chronische klachten

Welke klachten?

Stress en werkdruk worden dikwijls te lang genegeerd. Als we doof blijven voor de alarmsignalen brengt dat doorgaans een hoge kost met zich mee — zowel voor onszelf als voor de ondernemingen waar we voor werken. Ook deze gevolgen gaan op termijn dikwijls verder dan wat vermoeidheid of stramme spieren:

RSI of repetitive strain injury
Concentratiestoornissen
Chronische rugpijn en hernia
Afgenomen bloedcirculatie
Bloedklonters
Migraine
Ontregelde spijsvertering

Evenmin zijn we gebouwd om een hele dag stil te zitten. Vier op vijf werknemers krijgen te maken met rug- of nekklachten en meer dan de helft van alle werkverzuim wordt veroorzaakt door stress. Als zo'n situatie blijft aanhouden zal zich dat zowel geestelijk als lichamelijk wreken:

Verhoogde bloeddruk of hypertensie
Burn-out
Depressie
Preventie

Stoelmassages zullen dit soort problemen verhelpen én voorkomen. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is preventie. In onze gejaagde 24-uurs maatschappij zijn we het immers verleerd om voldoende te luisteren naar de signalen die ons lichaam uitstuurt.

Onze masseurs zullen je aan de hand van hun behandelingen duidelijk maken waar je op dient te letten om erger te voorkomen. Want slechte gewoontes en ditto lichaamshoudingen leiden bijna altijd tot chronische klachten.

Bovendien kaderen we dit allemaal in een aangename ontspanningsmassage, waardoor men ons graag ziet komen en wél graag tijd vrijmaakt in de soms drukke agenda. Heel anders dan bijvoorbeeld de ochtendlijke joggingsessies!

Evy Gruyaert geniet van een heerlijke massage

Betaalbaar & Fiscaal voordelig

Volledig aftrekbaar

Voor werkgevers zijn onze diensten 100% fiscaal aftrekbaar als geschenk in natura (of als geschenkcheque). Accountants spreken van een voordeel van alle aard dat wordt aangegeven als beroepskost . Wel dient aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

Alle personeelsleden krijgen het voordeel aangeboden
Er wordt niet meer dan 35 EUR per werknemer gespendeerd (+35 EUR voor elk kind ten laste)
Vrijgesteld van belastingen

Deze kosten zijn bovendien vrijgesteld van belasting én bedrijfsvoorheffing indien:

Ze worden toegekend om de relatie met het personeel te verbeteren (bvb. teambuilding)
Er wordt niet meer dan 50 EUR per persoon gespendeerd

Aantrekkelijk voor iedereen

Laagdrempelig

Gemasseerd worden op de klassieke manier roept bij de meeste mensen een beeld op van ongemakkelijke en blote momenten. Niet zo met stoelmassages. Bij ons hou je gewoon je kleren aan en ga je op een makkelijke stoel zitten om heerlijk te relaxen. De behandeling wordt dus over de kleren heen gegeven.

Zo'n massagestoelen werden speciaal ontworpen voor shiatsu stoelmassages en ondersteunen je ganse lichaam. We nemen steeds de tijd voor een praatje en stellen iedereen volledig op hun gemak.

Er worden bovendien geen lotions of andere producten gebruikt en er zijn evenmin bepaalde lichamelijke vereisten (zwangere vrouwen raden we gewoonlijk wel aan om de sessie uit te stellen).

Teambuilding versus stoelmassage

Vergelijk dit met de doorsnee teambuilding activiteit waar je eigenlijk geacht wordt opnieuw te presteren. Je grenzen verleggen heeft uiteraard z'n nut, maar teveel mensen vergeten tegenwoordig ook rustpunten in te lassen.

Enkel professionele masseurs

We werken uitsluitend met professionele masseurs die jarenlange ervaring hebben opgebouwd. Bij ons dus géén stagiairs of cursisten. We zullen bij Massage at Work altijd blijven waken over de kwaliteit van onze diensten. Dikwijls beschikken onze stoelmasseurs trouwens nog over andere diploma's, zoals kinesitherapie en ergonomie.

Pitstop tegen stress

Werkdruk veroorzaakt ziekteverzuim

Stress is de voornaamste oorzaak van verlaagde productiviteit op het werk en van ziekteverzuim. De gevolgen van aanhoudende werkdruk mogen zeker niet onderschat worden.

Dit kan externe druk zijn, zoals deadlines of bedrijfspolitiek, maar kan ook intern zijn: Hoe ervaar je de druk en hoe ga ja met spanningen om? Onze persoonlijke aanpak laat ruimte voor een individuele aanpak. Studie na studie bevestigt dat stress aan de basis ligt van 70% tot 80% van alle klachten en ongeveer 1/3 van het werkverzuim.

We gaan je stress te lijf

Ontspanning leidt tot minder stress en betere prestaties. Dat werd reeds een tijd geleden wetenschappelijk bewezen. Je productiviteit gaat omhoog, je loopt opgewekt rond op het werk en je hebt minder last van allerlei kwaaltjes en lichamelijke ongemakken.

Zowel werkgever als personeel doet er dus goed aan om zulke klachten ernstig te nemen. Een tijdige aanpak van de lichamelijke klachten die in zulke omstandigheden opduiken en het onderhouden van een gezonde bloedcirculatie zal helpen om het hoofd erbij te houden wanneer het telt.

Duurzaam effect

Welzijn als investering

Managers hebben steeds meer oog voor het welzijn van hun personeel. Het is immers een investering in productiviteit, eerder dan een kostenpost. Een medewerker die zich niet goed voelt kan veel tijd en geld kosten. Om van het menselijke aspect nog te zwijgen.

Gespreide massages versus teambuilding dag

Onze diensten kunnen over een gans jaar worden gespreid. Andere activiteiten en incentives zijn doorgaans dagvullend en eenmalig. Wij bieden méér dan een teambuilding dag die zo weer voorbij is. Onze stoelmassages zijn iets om naar uit te kijken. Momenten van reflectie en heropladen die oprecht gewaardeerd worden!

Wettelijke verplichting

Bedrijven worden sinds 2014 door de wetgever geacht om jaarlijks te investeren ter bestrijding van psychosociale risico's. Naast ongewenst gedrag zoals pesten en intimidatie heeft men het dan over stress en burnout.

In dit verband bevat de wetgeving ook een definitie van de psychosociale risico's op het werk: "De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden."

Afdeling 2, Art. 3 van het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk vermeldt uitdrukkelijk:

[...] rekening [te houden] met de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress of burn-out veroorzaakt door het werk of tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het werk."

(B.S. 28.4.2014)
Copyright © 2005-2017 by Massage at Work   privacy   voorwaarden