Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag

Beloon je medewerksters voor hun harde werk op deze wereldwijde hoogdag voor vrouwen.

17 min
Themadag
Teambuilding

De 8e maart is uitgegroeid tot een hoogdag voor vrouwen wereldwijd — en dus ook voor onze massageteams. Het is een van de weinige themadagen waar iedereen al eens van gehoord heeft. In ons land wordt ze officieel op 11 november gevierd. Hoe dat komt kan je verderop lezen.

Women’s Day kent haar oorsprong in de Verenigde Staten, toen daar voor de allereerste keer het werk werd neergelegd door en voor vrouwen. Het ging dus echt over vrouwenrechten. Later begon de viering een veel bredere lading te dekken en evolueerde ze tot een breed gedragen feest dat rond een wisselend thema wordt opgebouwd.

Een originele poster van vrouwendag

Het is opvallend hoeveel aanvragen voor stoelmassages zich rond Internationale Vrouwendag concentreren. De focus van de verschillende vieringen is nochtans erg streekgebonden. Voor sommigen is het gewoon een uiting van appreciatie en respect voor vrouwen. Een beetje zoals we moederdag vieren. Anderen associëren 8 maart nog met de originele politieke betekenis.

Zoek je de ideale activiteit voor Vrouwendag?

Wil je een teambuilding organiseren op Vrouwendag of verdienen je medewerksters een beloning voor hun harde werk? Je hebt ‘n idee voor een personeelsfeest of evenement, maar je zoekt nog een activiteit? Wat dacht je van een heerlijke massage?

Nodig ons vandaag nog uit voor een heerlijke stoelmassage

Onze masseurs komen naar je toe met hun speciale stoelen om je te masseren. We je eerst op je gemak en werken over de kleren heen. We gaan eerst ontspannen, om daarna je bloedsomloop weer te activeren en je blokkages aan te pakken.

Het feministische succesverhaal

Internationale Vrouwendag of International Women’s Day heeft haar ontstaan te danken aan het socialistisch-revolutionair politiek activisme van de vroege twintigste eeuw. Het begon dus echt als een socialistisch initiatief. In het buitenland gaat het ook nu nog dikwijls om de echte emancipatiestrijd en wordt de dag aangegrepen om acute wantoestanden aan te klagen.

Vrouwelijke werknemers worden meer en meer in de bloemetjes gezet

We gaan terug naar het New York van 1907. De befaamde reuzebal wordt voor het eerst neergelaten op Times Square om Nieuwjaar te vieren. De eerste Conferentie der socialistische vrouwen is een feit. Vrouwelijke werknemers in de katoenindustrie maken zich op om massaal het werk neer te leggen. Het jaar zou - samen met de jaren die erop volgden - een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis worden.

 • 1e Conferentie — 17/08/1907
  Zetkin organiseert de eerste Conferentie der socialistische vrouwen in Stuttgart.
 • 1e staking — 8/03/1908
  De eerste staking door vrouwen voor rechten en respect op de werkvloer is een feit.
 • 1e vrouwendag — 28/02/1909
  In de VS wordt de eerste Vrouwendag georganiseerd door the Socialist Party.
 • 2e Conferentie — 26/08/1910
  Op de tweede Conferentie richt Zetkin de internationale vrouwenorganisatie op.
 • Globale adoptie — 1911-1914
  Vele duizenden demonstraties en vieringen vinden plaats in tientallen landen.
 • Taai verzet — 1914-1918
  De arbeidersbeweging spat uiteen maar de Zetkin's Vrouwendag overleefde.
 • 2e staking — 8/03/1917
  Aleksandra Kollontai leidt een vergelijkbare staking in het Russische Sint-Petersburg.
 • Sixties revival — 1969
  Flower power en de opkomst van televisie maakten het feminisme weer actueel.
 • Komitee kiest 11 nov — 11/11/1972
  Het Vrouwen Overleg Komitee wilde Simone de Beauvoir's agenda accommoderen.
 • Officiële erkenning — 1977
  De VN erkennen Internationale Vrouwendag als een officiële themadag.

Vrouwendag in ons land

In ons land kwam vrouwendag pas echt onder de aandacht in de zeventiger jaren. Geheel in Belgische stijl doen we dat op een datum die afwijkt van de Internationale Vrouwendag. De Belgische vrouwenbeweging viert Vrouwendag namelijk op 11 november — en dat terwijl de Verenigde Naties eerder dat jaar de datum van 8 maart zelfs officieel erkenden.

In de begindagen hadden vele vrouwen het moeilijk om tijd te maken voor activisme

Vandaag is België samen met Zuid-Afrika nog het enige land wiens vrouwendag op een afwijkende datum wordt gevierd.

Maar hoe komt dat eigenlijk?

Wel, toen het Vrouwenoverlegkomitee (VOK) een delegatie naar de vrouwendag in Frankrijk stuurde waren ze diep onder de indruk. Zoiets moesten wij ook hebben. Tot dusver is iedereen het eens.

Ze vatten het plan op om een boegbeeld van de feministen uit te nodigen op onze eerste editie: Simone De Beauvoir. Helaas had ze zo’n drukke agenda dat ze zich pas op 11 november kon vrijmaken. De Belgische Vrouwendag was geboren.

Er bestaat sinds 2003 trouwens een wetsvoorstel om daar eveneens 8 maart van te maken, maar het ontwerp zit al jarenlang muurvast.

Op die eerste editie kwam zoveel volk af dat De Beauvoir zich door een menigte van duizenden mensen moest wringen om aan het podium te geraken. Dat maakt toen veel ophef, want de Franse auteur en partner van Jean-Paul Sartre was een echte bekendheid en gevierd icoon. Bovendien had ze pas eerder dat jaar publiekelijk verkondigd dat ze een overtuigd feministe was. Het jaar voordien, in 1971, publiceerde ze trouwens haar Manifest van de 343, met daarin de namen van beroemdheden die clandestien abortus hadden gepleegd.

Simone De Beauvoir is nog steeds een icoon voor vrouwenrechten

Voor Massage at Work was de editie van 2009 onze eerste vrouwendag. Ons team heeft toen meer dan honderd dames in de watten gelegd. Op vrouwendagen hangt er een unieke, uitgelaten sfeer. We ontmoeten er steevast een heleboel geëngageerde madammen die zich iedere dag opnieuw smijten. Ze gaan dus maar wat graag in op onze stoelmassages en genieten zichtbaar van hun moment.

De eerste staking van 1908

Vrouwen in de textielindustrie pikten het niet langer

De arbeidsomstandigheden waren in de meeste sectoren ronduit slecht en vooral vrouwen hadden het bijzonder zwaar. De staking die alles zou veranderen brak uit in de textielindustrie van New York. De gilde voor immigrantenvrouwen in de kledingsfabrieken legde het werk neer. Ze betekende het begin van de emancipatiebeweging en strijd voor vrouwenrechten in het algemeen. Het was een noodkreet voor meer respect en gelijkheid. De datum, 8 maart 1908, groeide uit tot hét symbool voor emancipatie en vrouwenbelangen.

De tweede staking van 1917

Of hoe de Oktoberrevolutie zich deed voelen in Sint-Petersburg

Het toeval wil dat in 1917 opnieuw op de 8e maart een staking zou uitbreken - ditmaal in Sint-Petersburg. Ook de omstandigheden tonen veel gelijkenissen met New York, negen jaar eerder.

Zo barstte ze uit in dezelfde sector omwille van de arbeidsomstandigheden. De katalysator was nu de grote Russische Revolutie die een omwenteling in het Keizerrijk Rusland in gang zette.

De burgeroorlog die daarop volgde zou uiteindelijk trouwens gewonnen worden door de bolsjewieken — geleid door ene Lenin.

Clara Zetkin

Oerfeministe en politiek icoon (1857 — 1933)

Zetkin was een belangrijke Duitse politica en vrouwenrechtenactiviste die haar stempel zou drukken op de ganse vrouwenbeweging.

Weinigen weten tegenwoordig nog wie Clara Zetkin is, maar ze was een sleutelfiguur voor het internationale feminisme

De Duitse socialiste was een revolutionair en anti-autoritair. Een feministe en sociaal-democrate. Ze heeft zich haar hele leven ingezet voor de vrouwenzaak en stichtte onder meer het socialistische blad Die Gleichheit op - een progressief vrouwenmagazine.

2e Conferentie der socialistische vrouwen

Zo organiseerde ze naar aanleiding van de staking in New York een tweede Conferentie. We schrijven 26 augustus 1910. Precies 100 mannen en vrouwen uit 17 landen namen eraan deel. Het zou een conferentie worden die staat voor de strijdbaarheid van alle vrouwen en hun onderlinge solidariteit.

In een dramatische démarche roepen Zietz en Zetkin vanop het podium de Internationale Vrouwendag in het leven. Ze roepen iedereen op om voortaan op dezelfde dag te demonstreren voor het vrouwenstemrecht.

Die vroege betogingen waren een groot succes en werden meestal georganiseerd tijdens de eerste week van maart. Onder meer Duitsland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Rusland waren er vroeg bij.

Bourgeois feminisme

Zetkin had trouwens een probleem met het opkomende bourgeois feminisme uit de meer gegoede milieus, waar het meer als statussymbool werd gedragen in plaats van te strijden voor de werkende klasse.

In haar latere carrière zou het tot een breuk komen met de socialistische partij en richtte ze de Spartakusbund op — een beweging die later zou opgaan in de communistische partij van Duitsland. Zetkin zou er nog tot 1932 voor in de Reichstag zetelen.

Aleksandra Kollontai

Geslepen communiste en activiste (1872 — 1952)

De staking van 1917 werd geleid door Kollontai — maar ze was geen onbelangrijke figuur binnen de Russische politiek en daardoor kreeg de staking veel aandacht.

Aleksandra Kollontai

Aleksandra Kollontai was een communiste, een socialistisch-revolutionaire voorvechtster en begenadigd met uitstekende politieke reflexen.

Van ballingschap tot vrouwendag

Ze heeft overigens ook in ons land regelmatig toespraken gehouden. Zo vertelde ze hoe ze sinds 1905 ijverde voor emancipatie. In de eerste plaats was dat gericht tegen werkgevers en paternalisme.

In 1908 ging ze echter in ballingschap nadat ze de Finnen had opgeroepen om in opstand te komen tegen de Russische onderdrukking. Ze maakte wel gebruik van die periode door een rondreis door Europa te houden.

Haar connectie met de Internationale Vrouwendag zou er tijdens de Koude Oorlog wel een schaduw op werpen. Ze was namelijk een revolutionaire die de gewapende strijd steunde. Hoewel ze eerst lid was van de mensjewieken liep ze later over naar het andere kamp.

Het was ook in die periode dat ze de bolsjewieken aanspoorde om meer aandacht te geven aan de problemen van arbeidsters en vrouwen in het algemeen.

(11-02-2023)

Meer artikels