Effecten Van Stoelmassage

Effecten Van Stoelmassage

De resultaten van deze studie tonen een significante afname van lichamelijke klachten en psychische vermoeidheid.

8 min
Onderzoek
Gezondheid
Stress

In totaal werkten 76 kantoorbedienden mee aan dit onderzoek door Freeke de Bresser aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Hierbij kreeg de interventiegroep gedurende 16 weken een wekelijkse stoelmassage van 15 minuten. De controlegroep kreeg geen massages.

Zowel bij aanvang als na afloop werden beide groepen bevraagd over hun gezondheid. Die vragen gingen over psychische vermoeidheid, slaapkwaliteit, bewegingsklachten en burn-out. Niettegenstaande de korte periode en beperkte frequentie van de massages bleek men vooral op het vlak van vermoeidheid en bewegingsklachten vooruitgang te boeken tegenover de controlegroep.

Stoelmassage op kantoor

Toegenomen mentale belasting in moderne bedrijven

Al jarenlang blijken steeds meer medewerkers te kampen met burn-outs en een overdaad aan stress en werkdruk. Bedrijven verwachten tegenwoordig efficiënte en productieve werknemers1 omdat ze zelf te maken krijgen met een globaliserende markt en snoeiharde concurrentie.

De wetgever probeert een evenwicht te bewaren door jaarlijkse budgetten op te leggen ten voordele van welzijn op het werk. Deze gaan gepaard met fiscale voordelen — en sinds men in de nasleep van de Covid-pandemie meer thuiswerk verricht hebben bedrijven dus een goede reden om zich te bekommeren om de gezondheid van hun medewerkers. Zo komt men immers weer liever naar de werkvloer.

Stoelmassages bieden een betaalbare en aantrekkelijke manier om dat te bereiken — en dit zowel preventief als curatief. De werkgever draagt steeds meer verantwoordelijkheid om werkuitval te voorkomen en stresstolerantie te verhogen2.

Drukpuntmassages zoals stoelmassage zijn hiervoor ideaal geschikt. Ze zijn laagdrempelig en helpen bij zowel spier- als spanningsklachten3. De zgn. ervaren gezondheid wordt ook beïnvloed door een hele resem factoren zoals takenpakket en -flexibiliteit. Heeft men enige controle over de taaklast? Wordt er rekening gehouden met individuele verwerkingscapaciteit? Zulke dingen hebben natuurlijk een impact op de voordelen die men ervaart ten gevolge van onze stoelmassages4.

We komen met onze speciale massagestoelen naar je toe

Stoelmassages

Drukpuntmassages zoals die worden toegepast in stoelmassages zijn ontstaan uit een combinatie van Japanse Shiatsu (letterlijk druk met de vingers5 of acupressuur) met Westerse ontspanningsmassages. De techniek werd speciaal ontwikkeld om werkgerelateerde klachten op locatie aan te pakken en maakt gebruik van speciale draagbare stoelen waar men volledig gekleed op kan plaatsnemen.

Ze duren maar 15 tot 30 minuten per behandeling en gaan op zoek naar jouw specifieke blokkages en acupressuurpunten. Tijdens een stoelmassage word je eerst tot rust gebracht om daarna je bloedsomloop weer te stimuleren. De nadruk ligt op verbetering van congestie in je bloedcirculatie en versoepelen van gewrichten en spieren.

Uitvoering van het onderzoek

Beide groepen vulden een week voor aanvang een vragenlijst in die peilde naar hun ervaren gezondheid. Daarop volgden gemiddeld 12 wekelijkse stoelmassages gedurende 16 weken (plus of min twee) en tenslotte antwoordden de proefpersonen opnieuw op de vragen.

De deelnemers waren werkzaam in vijf verschillende kantoren in profit en non-profit sectoren. Ze werden willekeurig toegewezen aan de interventie- of aan de controlegroep. Zwangere vrouwen werden geweerd uit de studie. In totaal namen 76 mensen deel aan het onderzoek en werd er een significantieniveau van 5% gehanteerd.

Resultaten

De conclusie van de multivariate variantie-analyse op de bevraagde variabelen kwam erop neer dat er een significant verschil bestond op het vlak van zowel psychische vermoeidheid als motorische klachten. Voor andere variablen zoals slaapkwaliteit kon men in deze studie geen direct oorzakelijk verband aantonen. Slaapkwaliteit is immers onderhevig aan vele andere factoren waarop dit onderzoek niet controleerde.

Stress is de grootste bedreiging voor gezondheid op het werk

Vast staat dat de lichamelijke conditie en het stressniveau positief bevorderd werd door de stoelmassages. Men voelde zich fris en ontspannen na de behandelingen: de psychische vermoeidheid nam sterk af.

Een stoelmassage begint altijd met het peilen naar je klachten en vaak worden hierbij specifieke tips gegeven waar velen effectief mee aan de slag gaan. Zo wordt men zich meer bewust van z’n lichaam en heeft men meer aandacht voor spierstijfheid. Masseurs bieden hier een luisterend oor en samen met hun professioneel advies heeft dat een stressverlagend effect.

Bronnen

  1. Evers A. (2003). Individuele assessment.
  2. Gaillard A.W.K. (1996). Stress, produktiviteit en gezondheid.
  3. Van Attekum, 2005. Evaluatie stoelmassage.
  4. Meijman T.F., & Mulder G. (1997). Arbeidspsychologische aspecten van werkbelasting.
  5. Visser R. (n.d.). Wat is shiatsu en hoe werkt het?
(03-03-2023)

Meer artikels