Tegen stress en pijn

Tegen stress en pijn

De ernst van alle klachten daalde gemiddeld met 52%. Van Attekum benadrukt ook het belang van een ergonomische werkomgeving.

3 min
Onderzoek
Stress
Pijn

Joel Katz concludeert in The Journal of Pain Research and Management2 dat zowel de pijnintensiteit als het spanningsniveau significant afnamen als gevolg van stoelmassages (p < 0.01) Het ziekenhuispersoneel waar dit onderzoek zich op toespitste voelde zich achteraf opgelucht en beter gehumeurd.

Stoelmassage silhouette

Durak en Manion bekeken in een andere studie3 wat zowel kantoorwerkers als arbeiders konden verwachten van de behandelingen die we aanbieden. Zo deelden ze een grote groep universiteitsmedewerkers in naar aard en intensiteit van hun klachten.

Naast het verhelpen van hun specifieke klachten had de studie tot doel om werkgerelateerde lichamelijke ongemakken, arbeidsongevallen en ziektedagen te meten en te beperken.

Effectief tegen stress

Die resultaten werden later door een onderzoeker aan de universiteit van Maastricht1 bevestigd:

Ook stress- en spanningsklachten konden verholpen worden met onze stoelmassages. Concreet meet de onderzoeker een afname van RSI (repetitive strain injury) met 63% en van het stressniveau met 67%. De ernst van alle klachten daalde gemiddeld met 52%. — Van Attekum

Van Attekum benadrukt ook het belang van een ergonomische werkomgeving en voldoende lichaamsbeweging. Van de dertig geteste mensen gaven 29 aan door te willen gaan met stoelmassage.

Bronnen

  1. Universiteit Maastricht; Ton van Attekum, bedrijfsarts rsi-kenniscentrum
  2. Joel Katz (phD), Adarose Ardiel Wowk (BscPsych), Dianne Culp, Heather Wakeling (BA); Journal of Pain Research and Management
  3. Chair Massage and the Management of Different Levels of Pain in Industrial and Administrative Workers; Eric Durak, Katie Manion
(14-10-2021)

Meer artikels